Dobre praktyki w przeciwdziałaniu ubóstwu energetycznemu

15 stycznia 2018

Przedstawiciele MIWO uczestniczyli w seminarium „Dobre praktyki w przeciwdziałaniu ubóstwu energetycznemu”, zorganizowanym w Warszawie przez Habitat for Humanity. Akurat 10 stycznia obchodzony jest Światowy Dzień Obniżania Kosztów Energii.

Ubóstwo energetyczne dotyka obecnie 4,6 mln mieszkańców Polski. Jego przyczyną, obok niskich dochodów, jest najczęściej zły stan techniczny budynków. Celem seminarium było zaprezentowanie dobrych praktyk, programów podnoszenia efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i sposobów walki ze smogiem. Przedstawicie MIWO podkreślali, że jest to możliwe przede wszystkim dzięki kompleksowej termomodernizacji domów jednorodzinnych.

Rząd już wcześniej zapowiadał przygotowanie programu związanego z poprawą jakości powietrza, jednak przede wszystkim te działania skupiły się na wymianie kotłów grzewczych. Problem w tym, że ma to sens dopiero po ociepleniu domu i wymianie okien, czyli termomodernizacji budynku. Pierwszym etapem modernizacji powinna być termomodernizacja przegród zewnętrznych budynku, a w następnej kolejności wymiana źródeł ciepła i poprawa sprawności instalacji ogrzewczej. Tylko taka kolejność działań, oprócz skutecznego ograniczenia smogu, gwarantuje również obniżenie kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych dla ich właścicieli. Kolejność odwrotna, tzn. termomodernizacja przegród zewnętrznych poprzedzona wymianą źródeł oznacza przewymiarowanie źródeł ciepła, ich późniejszą nieefektywną pracę oraz wzrost kosztów ogrzewania. Właściwie wykonane docieplenie przegród zewnętrznych budynków to również poprawa komfortu ich użytkowania, izolacyjności akustycznej, bezpieczeństwa pożarowego oraz poprawa stanu technicznego i wizualnego całego budynku – powiedział Henryk Kwapisz, przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Miwo.

AKTUALNOŚCI
liniawelna mineralna
AKTUALNOŚCI - kliknij po więcej