Dzień Budowlanych 2016

3 października 2016

Centralne uroczystości Dnia Budowlanych 2016 odbyły się 30 września w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pracodawców, związków zawodowych, samorządu zawodowego i gospodarczego oraz wielu innych instytucji polskiego sektora budowlanego, w tym Stowarzyszenie MIWO.  Dopisali przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Byli obecni m. in.: Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury i Budownictwa, Tomasz Żuchowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie  Infrastruktury i Budownictwa, Jacek Szer – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Adam Kwiatkowski – Szef Gabinetu Prezydenta RP.

Tomasz Żuchowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

 Tomasz Żuchowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

 – Gratuluję i dziękuję wszystkim, którzy biorą udział w procesie budowlanym. Jesteście częścią machiny, która napędza polską gospodarkę. Wraz z moim najbliższym współpracownikiem, z Panem ministrem Tomaszem Żuchowskim jesteśmy tu również po to, by przynieść Wam dobre informacje. Dzisiaj został złożony do konsultacji społecznych i uzgodnień resortowych projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego – powiedział zebranym Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa.

Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa

Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa

Według informacji ministerstwa projekt w sposób kompleksowy reguluje proces inwestycyjny, począwszy od kreacji polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach administracyjnych kraju, poprzez uzyskanie zgody inwestycyjnej na realizację oraz do finalnej budowy inwestycji. Dodatkowo, stwarza również odpowiednie narzędzia koordynujące realizację inwestycji celu publicznego z planowaniem przestrzennym. Rozwiązania w nim zaproponowane będą wprowadzane stopniowo, w kilkuletnim okresie przejściowym, co umożliwi realizację inwestycji na podstawie wydanych decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę.

– W tym projekcie są zapisy postulowane od lat przez środowisko budowlane, którego czuję się częścią. To wspólny sukces środowiska, efekt dyskusji i spotkań z przedstawicielami branży. To kompromis. Nie uważamy, że przedstawiony projekt jest idealny, dlatego liczymy na konstruktywną współpracę i uwagi środowiska – mówił podczas uroczystości z okazji Dnia Budowlanych minister Andrzej Adamczyk.

dzien-bud_tlumek

Filmowa relacja z Dnia Budowlanych 2016 jest dostępna na stronie Związku Zawodowego „Budowlani”.

https://www.youtube.com/watch?v=9n8IUQ-1PgE

AKTUALNOŚCI
liniawelna mineralna
AKTUALNOŚCI - kliknij po więcej