Grubość izolacji technicznych dla lambd innych niż 0,035 W/(mK)

23 maja 2016

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego powinno się projektować parametry izolacji cieplnych jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowe zapisy obowiązujące od 1 stycznia 2009 roku wprowadziły szereg istotnych zmian w wymaganiach dotyczących grubości izolacji technicznych. Ich wprowadzenie spowodowało jednak pewne niejednoznaczności w interpretacji zapisów, a co za tym idzie wątpliwości, których liczne echa odnaleźć można na forach dyskusyjnych i w zapytaniach kierowanych do producentów materiałów izolacyjnych.

Załącznik nr. 2 do Warunków Technicznych precyzyjnie definiuje wymagania dotyczące minimalnej grubości izolacji cieplnej przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, instalacji chłodu i ogrzewania przy założeniu, że współczynnik przenikania ciepła lambda wynosi 0,035 W/(mK). Tutaj pojawia się pierwsza wątpliwość – w jakiej temperaturze lambda materiału izolacyjnego ma wynosić 0,035W/(mK)? Ponieważ nie wynika to z Warunków Technicznych, po pomoc sięgnąć trzeba do normy PN-B-02421:2000, która jednoznacznie mówi, że powinna to być lambda w 40 stopniach C, czyli odpowiadająca zakładanym przeciętnym warunkom pracy izolacji.

 

Tabela 1. Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów

 Lp.

Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubość izolacji cieplnej
(materiał 0,035 W/(m2 K)1)

1

Średnica wewnętrzna do 22 mm

20 mm

2

Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm

30 mm

3

Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm

równa średnicy wewnętrznej rury

4

Średnica wewnętrzna ponad 100 mm

100 mm

5

Przewody i armatura wg poz. 1–4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów

½ wymagań z poz. 1–4

6

Przewody ogrzewania centralnego wg poz. 1–4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników

½ wymagań z poz. 1–4

7

Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze

6 mm

8

Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku)

40 mm

9

Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku)

80 mm

10

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku2)

50 % wymagań z poz. 1–4

11

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku2)

100 % wymagań z poz. 1–4

 

W przypadku gdy materiał izolacyjny, który chcemy zastosować charakteryzuje się inną lambdą, należy skorygować grubość warstwy izolacji. By tego dokonać, również i w tym przypadku należy posłużyć się normą. Znajdziemy w niej zapis mówiący, że dla materiałów izolacyjnych o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż 0,035 W/(m·K) zmierzonym w 40°C, właściwą grubość izolacji należy obliczyć, posługując się wzorem:

 

 

[mm]

gdzie:

e – grubość izolacji określona zgodnie z normą (tabela 1) [mm],

D – średnica zewnętrzna izolowanego przewodu [mm],

l1 – współczynnik przewodzenia ciepła materiału w temperaturze 40°C [W/(m·K)].

 

Tabela 2. Grubości izolacji przewodów i komponentów przeliczone zgodnie z powyższym wzorem dla lambdy (λ40) zmierzonej w temperaturze 40 stopni.

 

Lambda 40) materiału izolacyjnego [W/mK]

Średnica zewnętrzna

0,035

0,036

0,037

0,038

0,039

0,040

0,041

0,042

12

20

21

22

23

25

26

27

29

15

20

21

22

23

24

26

27

28

18

20

21

22

23

24

25

26

28

22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

20

21

22

23

24

25

26

27

35

30

31

33

34

36

37

39

40

42

30

31

33

34

35

37

38

40

48

40

42

44

46

48

50

52

54

60

50

52

55

57

59

62

65

67

76

70

73

77

80

84

87

91

95

89

80

84

88

91

96

100

104

108

102

100

105

110

115

120

125

131

137

108

100

105

110

114

120

125

130

136

114

100

105

109

114

119

124

130

135

133

100

104

109

114

118

123

128

134

140

100

104

109

113

118

123

128

133

159

100

104

109

113

118

122

127

132

168

100

104

108

113

117

122

126

131

208

100

104

108

112

116

121

125

129

219

100

104

108

112

116

120

125

129

259

100

104

108

112

116

120

124

128

273

100

104

108

111

115

119

123

127

 

Tabela 3. Grubości izolacji przeliczone zgodnie z powyższym wzorem dla lambdy (λ40) zmierzonej w temperaturze 40 stopni. Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz i na zewnątrz izolacji cieplnej budynku).

Średnica zewnętrzna

Lambda 40) materiału izolacyjnego [W/mK]

0,035

0,036

0,037

0,038

0,039

0,040

0,041

0,042

w

z

w

z

w

z

w

z

w

z

w

z

w

z

w

z

63

40

80

42

84

43

88

45

93

47

97

49

102

51

107

53

112

80

40

80

42

84

43

88

45

92

47

96

48

100

50

105

52

109

100

40

80

42

84

43

87

45

91

46

95

48

99

50

103

51

107

125

40

80

41

83

43

87

44

90

46

94

48

98

49

102

51

106

150

40

80

41

83

43

87

44

90

46

93

47

97

49

101

50

104

160

40

80

41

83

43

86

44

90

46

93

47

97

49

100

50

104

200

40

80

41

83

43

86

44

89

46

93

47

96

49

99

50

102

250

40

80

41

83

43

86

44

89

45

92

47

95

48

98

50

101

300

40

80

41

83

43

86

44

89

45

92

47

94

48

97

49

101

315

40

80

41

83

43

86

44

89

45

91

47

94

48

97

49

100

400

40

80

41

83

43

85

44

88

45

91

46

94

48

97

49

99

500

40

80

41

83

42

85

44

88

45

91

46

93

47

96

49

99

600

40

80

41

83

42

85

44

88

45

90

46

93

47

96

49

98

630

40

80

41

83

42

85

44

88

45

90

46

93

47

96

49

98

800

40

80

41

83

42

85

44

88

45

90

46

93

47

95

49

98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w – Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku)

z – Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku)

 

Informacje przytoczone powyżej nie rozwieją zapewne wszystkich wątpliwości, pojawiających się podczas lektury Warunków Technicznych, ale być może pozwolą je ograniczyć.

AKTUALNOŚCI
liniawelna mineralna
AKTUALNOŚCI - kliknij po więcej