Trwałość wełny mineralnej na podstawie badań stowarzyszenia Eurima

5 czerwca 2017

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej, jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Materiałów Izolacyjnych (EURIMA) i za jego zgodą, przedstawia podsumowanie wyników badań na temat europejskiej oceny trwałości wełny mineralnej zastosowanej w różnych aplikacjach budowlanych ponad 20 lat temu. Stowarzyszenie EURIMA zleciło takie badania niezależnemu instytutowi badawczemu.

Tło historyczne i zakres projektu

Wraz ze wzrostem zainteresowania trwałością wyrobów budowlanych i odpowiedzialnym podejściem do cyklu życia budynków, eksperci techniczni i rynek domagali się kompleksowych badań na temat trwałości wełny mineralnej. Dostępna literatura zwykle obejmuje ocenę dotyczącą wadliwych detali konstrukcyjnych i budynków, a nie prawidłowo zainstalowanych systemów. Stowarzyszenie EURIMA zostało poproszone o wypełnienie tej luki i skupienie się na obiektach, które mają więcej niż 20 lat.

Metodologia Projektu

Stowarzyszenie EURIMA wybrało do współpracy poważany instytut – Forschungs Institut für Wärmeschutz e.V. in Munich (FIW), który przeprowadził niezależną ocenę określonych terenów budowy, warunków tam panujących, ocenę budynków i wreszcie parametrów technicznych wełny mineralnej.

Pod nadzorem niezależnego instytutu określona ilość materiału została pobrana z budowy i odpowiednio zapakowana (było ważne, by nie zmieniła się jego wilgotność w czasie transportu).

Równolegle do przygotowania próbek, instytut został poproszony o sporządzenie dokumentacji z terenu budowy. Próbki wełny mineralnej zostały dostarczone do Monachium, gdzie rozpoczęto badania tak szybko, jak to było możliwe w celu uniknięcia ewentualnych zmian w materiale. Instytut FIW skoncentrował swoją ocenę techniczną głównie na efektywności cieplnej, ale oceniano również inne właściwości, takie jak odporność na wilgoć i wytrzymałość mechaniczną.

Podsumowanie wyników

W ramach projektu zostały ocenione zastosowane wyroby w siedmiu różnych budynkach w Europie. W czterech budynkach badanie dotyczyło fasad (Niemcy, Holandia, Szwajcaria, Litwa), a w trzech pozostałych – dachów płaskich (Holandia i 2 dachy w Niemczech). Budynki te miały między 20 a 55 lat.

Badano następujące właściwości: przewodność cieplną, właściwości mechaniczne, zawartość wody, absorbcję wody. Współczynnik przewodzenia ciepła posiadał wartość od 0,032 do 0,038 W (mK), co było porównywalne do pierwotnych zadeklarowanych wartości. Okazało się, że wyroby z wełny mineralnej, nawet po długim czasie ich zastosowania, mają lepsze parametry niż wymagania projektowe.

Ponadto, właściwości mechaniczne materiałów zastosowanych do ocieplenia dachów pokazały, że nie ma obawy o strukturalną integralność systemu.

Jednym z ocenianych parametrów była także podatność na zawilgocenie wełny mineralnej. Pomiary wykazały zawartość wody znacznie poniżej dopuszczalnego limitu 1,0% masy wyrobu.

Wnioski

Wyniki pokazują, że wełna mineralna zapewnia oczekiwaną wysoką trwałość. Pobrane próbki udowodniły funkcjonalność konstrukcji budowlanych, bez wad izolacji w tych konstrukcjach. Niektóre z parametrów, takie jak przewodność ciepła, były nawet lepsze od oczekiwań i deklaracji producentów. Ocena właściwości termicznych w perspektywie czasu nie wskazuje na utratę właściwości z powodu starzenia.

 

Aplikacja

Produkt

Lata

Przewodność cieplna
W/(m.K) (deklarowana)

Przewodność cieplna
W/(m.K) (zmierzona)

Fasada niewentylowana

Wełna skalna

21

0,042

0,038

Dach płaski niewentylowany

Wełna skalna

25

0,040

0,037

Dach płaski niewentylowany

Wełna skalna

25

0,040

0,038

Fasada wentylowana

Wełna szklana

>30

0,032

0,032

Fasada wentylowana

Wełna szklana

33

0,035

0,032


 

Badanie potwierdziło, że właściwości cieplne wełny mineralnej nie ulegają pogorszeniu w czasie, a konstrukcje, gdzie zastosowano wełnę, zachowują wymagane parametry nawet po 50 latach używania, o ile ocieplenie jest zainstalowane zgodnie z instrukcją producenta.

Do pobrania materiały przygotowane przez EURIMA (wer. ang.) – TUTAJ
Ulotka przetłumaczona na język polski TUTAJ

Informacje:  www.eurima.org

Twitter: @Eurima_MW

AKTUALNOŚCI
liniawelna mineralna
AKTUALNOŚCI - kliknij po więcej