Izolacje techniczne w świetle Warunków Technicznych. Jak je interpretować?

Do producentów materiałów izolacyjnych wpływają prośby, szczególnie od wykonawców, dotyczące interpretacji niektórych zapisów Warunków Technicznych. Wątpliwości związane z doborem izolacji technicznych widać też na branżowych forach internetowych. Okazuje się bowiem, że Warunki Techniczne nie precyzują jasno wytycznych dotyczących izolacji technicznych.

Warunki Techniczne definiują właściwości izolacji technicznych, m.in. ich grubości. Zapisy te są często niejednoznaczne, czasem niebezpośrednio odnoszą się do Polskiej Normy, co niestety wpływa na ich różną interpretację. Dlatego podczas projektowania izolacji technicznych może pojawić się wiele problemów z doborem parametrów izolacji technicznych.

Informacja jak obliczać i pomocny arkusz kalkulacyjny jest dostępny w naszych poradach – TUTAJ

Wątpliwości te wyjaśnił Michał Nękanowicz – ekspert Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji.