MIWO partnerem konferencji

28 kwietnia 2017

 

Jak minimalizować ryzyko pożarowe podczas prac budowlanych? Między innymi trzeba zwracać uwagę na klasy reakcji na ogień wyrobów budowlanych i, jeśli są niskie (np. klasa E- wyroby palne), stosować wzmożone środki ostrożności. Najwyższe klasy (najczęściej A1) mają wyroby z wełny mineralnej, co oznacza, że są niepalne. 

Właśnie o ochronie przed zagrożeniami pożarowymi w budownictwie mówił ekspert stowarzyszenia MIWO podczas konferencji „Działania oraz programy wspierające poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa na placu budowy”. Konferencja miała miejsce podczas targów Building Solutions w Nadarzynie w Ptak Expo. Stowarzyszenie Miwo było partnerem konferencji, a zorganizował ją Związek Zawodowy Budowlani.


 Minimalizowanie ryzyka pożarowego podczas prac budowlanych – jak to robić?

  • Zwracać uwagę na klasy reakcji na ogień wyrobów i, jeśli są niskie (np. E), stosować wzmożone środki ostrożności,

  • Przeszkolić i poinformować pracowników,

  • Podczas wszelkich prac pożarowo niebezpiecznych (temperatura, otwarty płomień, iskry – np. przy lutowaniu, spawaniu, cięciu) – materiały palne (np. klasy E) powinny być jak najdalej,

  • Gaśnice, gotowe do użycia, muszą być pod ręką,

  • Jedna osoba powinna bez przerwy obserwować, czy iskry nie zapalają czegoś w otoczeniu,

  • Sąsiadujące pomieszczenia, jeśli nie są w pełni odseparowane, również muszą być pod stałą obserwacją.

 


 

AKTUALNOŚCI
liniawelna mineralna
AKTUALNOŚCI - kliknij po więcej