MIWO partnerem konferencji

 

Jak minimalizować ryzyko pożarowe podczas prac budowlanych? Między innymi trzeba zwracać uwagę na klasy reakcji na ogień wyrobów budowlanych i, jeśli są niskie (np. klasa E- wyroby palne), stosować wzmożone środki ostrożności. Najwyższe klasy (najczęściej A1) mają wyroby z wełny mineralnej, co oznacza, że są niepalne. 

Właśnie o ochronie przed zagrożeniami pożarowymi w budownictwie mówił ekspert stowarzyszenia MIWO podczas konferencji „Działania oraz programy wspierające poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa na placu budowy”. Konferencja miała miejsce podczas targów Building Solutions w Nadarzynie w Ptak Expo. Stowarzyszenie Miwo było partnerem konferencji, a zorganizował ją Związek Zawodowy Budowlani.


 Minimalizowanie ryzyka pożarowego podczas prac budowlanych – jak to robić?

  • Zwracać uwagę na klasy reakcji na ogień wyrobów i, jeśli są niskie (np. E), stosować wzmożone środki ostrożności,

  • Przeszkolić i poinformować pracowników,

  • Podczas wszelkich prac pożarowo niebezpiecznych (temperatura, otwarty płomień, iskry – np. przy lutowaniu, spawaniu, cięciu) – materiały palne (np. klasy E) powinny być jak najdalej,

  • Gaśnice, gotowe do użycia, muszą być pod ręką,

  • Jedna osoba powinna bez przerwy obserwować, czy iskry nie zapalają czegoś w otoczeniu,

  • Sąsiadujące pomieszczenia, jeśli nie są w pełni odseparowane, również muszą być pod stałą obserwacją.