Co najbardziej przeszkadza w restauracjach?

21 września 2021

Ostatnio wpadło mi w ręce ciekawe badanie 13 000 amerykańskich konsumentów na temat akustyki. Jedno z pytań dotyczyło hałasu w miejscach publicznych. Okazuje się, że np. w restauracjach najbardziej przeszkadza klientom hałas, nawet bardziej niż słaba obsługa, czy wysokie ceny.

Jak to się stało, że mamy tak głośne restauracje? Współczesne trendy aranżacji wnętrz z cegły, betonu i marmuru, a także moda na otwarte kuchnie zwiększyły głośność, podczas gdy miękkie, pochłaniające dźwięk meble, dywany, zasłony i obrusy wyszły z mody.

Jedno jest pewne, hałas w restauracji przyczynia się do tego, że ludzie nieświadomie zwiększają poziom głośności swojej mowy, aby być zrozumianym. Proces ten trwa do momentu, w którym poziom decybeli osiąga zwykle ponad 80 dB. Później już mamy dość.

Projektowanie z myślą o akustyce

Akustyka musi być uwzględniona we wnętrzach od samego początku, ale często restauracje testują ją dopiero w dniu otwarcia. Akustyczna izolacja restauracji od sąsiadujących pomieszczeń mieszkalnych jest prawnie uregulowana w większości krajów, ale środowisko akustyczne samej restauracji zależy od uznania architekta. Jeśli właściwa izolacja nie zostanie uwzględniona w projekcie, hałasy wewnątrz i na zewnątrz restauracji mogą stać się męczące. Do tego ustawianie stolików w pobliżu stale otwieranych i zamykanych drzwi wejściowych do restauracji, ruchliwych barów lub wahadłowych drzwi kuchennych to podstawowe błędy, podobnie jak powierzchnie odbijające dźwięk, takie jak marmurowe podłogi lub lustrzane ściany bez uwzględnienia materiałów pochłaniających dźwięk. Dzięki prawidłowo zaprojektowanej i wykonanej izolacji akustycznej możemy skutecznie zapobiec przenikaniu hałasu przez ściany i stropy. Oczywiście dotyczy to nie tylko restauracji.

Gdzie jest niezbędna izolacja akustyczna?

W domu. Niezależnie od tego, czy słyszymy np. śmieciarkę na zewnątrz budynku, sąsiada na górze czy telewizor w sąsiednim pokoju, zbyt głośny dźwięk może nam przeszkadzać. Izolacja akustyczna ma za zadanie ograniczyć hałas, co zwiększa nasz komfort. Oto obszary, na których trzeba się skupić:

Ściany: Najlepiej wykonać izolację akustyczną, gdy dom jest budowany lub przebudowywany. Aby zagwarantować ochronę przed niepożądanymi dźwiękami w domu, należy ograniczyć rozprzestrzenianie się hałasu poprzez montaż dobrej jakości materiałów dźwiękochłonnych, np. wełny mineralnej. Gdy chcemy poprawić komfort, to dobrym izolatorem akustycznym np. jest ściana gipsowo-kartonowa z wypełnieniem wełną mineralną. Wyciszyć powinno się jednak nie tylko ściany, ale też strop i ewentualnie sufit. Najlepszym sposobem będzie zastosowanie „podłogi pływającej”, czyli poprawne oddzielenie warstwy wylewki od stropu konstrukcyjnego warstwą izolacyjną z wełny mineralnej. Wyciszymy w ten sposób odgłosy stąpania lub przesuwania mebli.

Okna i drzwi: Jeśli okna lub drzwi są stare czy słabo zamocowane, to możemy słyszeć niepożądane dźwięki. Pomocne może być nawet zwykłe uszczelnienie czy remont tych elementów.

Urządzenia, rury i kanały wentylacyjne: Większość takich urządzeń będzie wytwarzać pewien poziom hałasu podczas pracy. Izolacja akustyczna tych elementów może pomóc w zmniejszeniu niepożądanego przenoszenia hałasu.

W przestrzeniach publicznych. Miejscom o dużym natężeniu ruchu, np. centrom handlowym czy centrom rozrywki, często towarzyszy nadmierny hałas. Architekci i inżynierowie tworzący takie przestrzenie muszą tak zaprojektować izolację akustyczną, by udało się stworzyć komfortowe środowisko dla wszystkich użytkowników. Aby to zrobić, należy wziąć pod uwagę przeznaczenie przestrzeni, np.:

Przestrzenie audio: Teatry, sale widowiskowe, studia nagraniowe, studia tańca – to pomieszczenia, które wymagają głośnego odtwarzania muzyki lub dźwięku. Izolacja akustyczna w tym przypadku nie polega na zmniejszeniu ilości hałasu przedostającego się do środka, ale na zapobieganiu jego wydostawaniu się na zewnątrz. Na ścianach i sufitach tych pomieszczeń najczęściej stosuje się akustyczne płyty izolacyjne, które pochłaniają dźwięk.

Centra handlowe: Zgiełk w miejscach publicznych, takich jak centra handlowe, jest uciążliwy. Dlatego na ścianach i sufitach w tych miejscach trzeba zastosować odpowiednią izolację, która pochłania dźwięk, zmniejszając jego przenoszenie się.

Miejsca pracy lub nauki: Biura i sale lekcyjne to przestrzenie, które wymagają koncentracji. Niepożądany hałas może nas rozpraszać. Izolacja akustyczna ścian i stropów pomoże zmniejszyć przenoszenie się dźwięku z pomieszczenia do pomieszczenia. W wielu biurach stosuje się też przegrody między biurkami, bo pomagają one pochłaniać dźwięki.
HVAC, rury i sprzęt: Dobre zaizolowanie tych elementów może pomóc w pochłanianiu niepożądanych hałasów.

Właściwości wełny mineralnej

Spośród wszystkich popularnych izolacji najlepsze zdolności tłumienia i pochłaniania dźwięku ma wełna mineralna. O dobrych właściwościach wełny mineralnej, zwią­zanych z pochłanianiem dźwięku informują dwa parametry: AW – pogłosowy współ­czynnik pochłaniania dźwięku (im wyższy, tym lepiej) oraz AFr – opór przepływu po­wietrza (im niższy, tym lepiej). Pierwszy z nich opisuje właściwości dźwiękochłonne wprost, drugi zaś informuje, jaki jest opór materiału na napływające na niego fale po­wietrzne. Wełna szklana i skalna charakteryzują się bardzo wysokimi lub najwyższymi z możliwych do osiągnięcia wartościami AW w przedziale 0,70-1,00 oraz bardzo niskimi oporami przepływu powietrza AFr rzędu 5÷10 kPa s/m2. Dzięki wełnie mineralnej możemy tak zaprojektować i wykonać izolację akustyczną budynku, by odciąć się od hałasu lub ograniczyć jego oddziaływanie.

Opublikowane przez:
Jolanta Ciesielska
W Stowarzyszeniu MIWO zajmuje się komunikacją i marketingiem
NASZ BLOG
miwo_ochrona_planety

Rośnie nasza świadomość ekologiczna

Dwie trzecie polskich konsumentów chce kupować wyroby, które są przyjazne dla środowiska, nie przyczyniają się do zmian klimatu oraz nie szkodzą roślinom i zwierzętom. Dotyczy to także obszaru budownictwa. 47 proc. Polaków deklaruje, że wolą zapłacić więcej za dom czy mieszkanie, które są wykonane z certyfikowanych materiałów, których producenci mogą udokumentować swoje działania na rzecz […]

Czytaj więcej ->

Eco house

Potrzeba więcej termomodernizacji

17 proc. Polaków deklaruje, że ich warunki mieszkaniowe są bardzo złe, a jeden na czterech Polaków jest narażony na co najmniej jedno z czterech zagrożeń związanych z klimatem wewnątrz pomieszczeń, takich jak brak dostępu do światła dziennego, wilgoć i grzyb, chłód czy hałas. Dotyczy to ponad 9 mln osób. 20 proc. gospodarstw domowych w Polsce […]

Czytaj więcej ->

MIWO charakterystyka energetyczna budynków

Dyrektywa EPBD – korzyści dla Polski

Porozumienie w sprawie nowelizacji dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków (EPBD) zostało osiągnięte na poziomie Unii Europejskiej w grudniu 2023 r., a głosowanie w Parlamencie Europejskim potwierdzające uzgodniony kompromis będzie miało miejsce w połowie marca 2024 r.

Czytaj więcej ->

Unijna dyrektywa budowlana wspiera renowacje budynków

W lipcu 2023 roku Unia Europejska zakończyła międzyinstytucjonalne negocjacje w sprawie ram prawnych dotyczących efektywności energetycznej. Rewizja Dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD) przybliża UE do osiągnięcia jej celów klimatycznych.

Czytaj więcej ->

liniawelna mineralna
NASZ BLOG - kliknij po więcej