Wzrost komfortu cieplnego i większe oszczędności energii

30 czerwca 2021

Stowarzyszenie MIWO wzięło udział w konsultacjach publicznych projektu Ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz niektórych innych ustaw (projekt z 20 maja 2021 r. ). Oto najistotniejsze uwagi MIWO przesłane do Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii:

W projekcie ustawy znajdują się sensowne zmiany wprowadzające wzmocnienie rangi systemu świadectw energetycznych jako faktycznej informacji dla zainteresowanych. Dotychczasowy brak rejestru świadectw to błąd i niestety można to uznać jako porażkę implementacji w Polsce Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Jakość świadectw jest na niskim poziomie.

W projekcie ustawy poprawiono wiele wadliwych elementów systemu świadectw energetycznych i postuluje się wprowadzenie:

  1. obowiązku przygotowania świadectw energetycznych w momencie oddawania budynku do użytkowania (jeżeli budowaliśmy dla siebie),
  2. realnych mechanizmów przekazania świadectw przy sprzedaży,
  3. centralnej bazy świadectw,
  4. mechanizmów ochrony przed złą jakością świadectw energetycznych,
  5. obowiązku publikacji wskaźników – ten standard jest już obecny w wielu krajach.

MIWO uważa, że obok wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną, istotne jest wprowadzenie do ustawy wskaźnika zapotrzebowania na energię końcową. Według MIWO, należy też dodać obowiązek podawania wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię użytkową. Konieczne jest większe eksponowanie wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię użytkową w świadectwach energetycznych jako wielkości fizycznej wynikającej wprost z rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych i materiałowych zastosowanych w budynku. Są to elementy trudne do wymiany czy poprawy, w przeciwieństwie do rozwiązań technicznych, które stosunkowo łatwo ulepszyć dostosowując do aktualnych technologii, zmieniających się dynamicznie. Dbałość o niski poziom zapotrzebowania na potrzebną w budynku energię użytkową jest pierwszym krokiem do rzeczywistej energooszczędności gotowego budynku.

Ujawnienie wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię użytkową pozwoli na obiektywne porównanie budynków pod kątem jakości ich konstrukcji, niezależnie od lokalizacji i sposobu zasilania – często wprost powiązanego z tą lokalizacją, z dostępnością i wykorzystaniem konkretnych mediów energetycznych. Dla potencjalnego nabywcy jest to informacja zdecydowanie istotniejsza niż informacja o zapotrzebowaniu na energię pierwotną, gdyż informuje o jakości energetycznej obiektu i pozwala zaplanować jego doposażenie lub ulepszenie w zakresie techniki instalacyjnej.

Do ustawy należy wprowadzić wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową budynku lub części budynku. Informacja o jakości energetycznej budynku (i części budynku) wynikająca z rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych i materiałowych jest istotna, ponieważ definiuje fizyczne zapotrzebowanie na energię w budynku, bez wpływu zastosowanych, a mogących ulec wymianie czy ulepszeniu, rozwiązań technologicznych.

AKTUALNOŚCI
liniawelna mineralna
AKTUALNOŚCI - kliknij po więcej