Termomodernizacja – to się opłaca

9 kwietnia 2021

Pod koniec lutego 2021 r. po polskich drogach jeździły 20 504 elektryczne samochody osobowe, z których 51 proc. stanowiły pojazdy w pełni elektryczne, a pozostałą część hybrydy typu plug-in. Czy to już dobry czas, by kupić samochód elektryczny? Tym bardziej, że można nim jeździć za darmo… dzięki termomodernizacji domu. Jak to możliwe?

Porównując zapotrzebowanie na energię niezbędną do ogrzewania przykładowego domu 90 m² z nieocieplonym poddaszem przed i po gruntownej termomodernizacji, okazuje się, że zaoszczędzona dzięki termomodernizacji energia wystarczyłaby na doładowanie auta elektrycznego, które mogłoby przejechać nawet do 48 tys. km. Pozwoliłoby to objechać cały obwód kuli ziemskiej albo ponad 13 razy Polskę wokół granic.

Z kolei z innych obliczeń wynika, że jeśli czteroosobowa rodzina dociepli swój słabo zaizolowany dom, może rocznie zmniejszyć emisję CO2 nawet o 11 ton. Z czym to porównać? By inaczej zmniejszyć emisję CO2 o 11 ton, to ta sama rodzina musiałaby w skali roku zrezygnować z używania 2 samochodów, z wakacji w Hiszpanii, z jedzenia wołowiny oraz z kąpieli w ciepłej wodzie.
Wniosek jest jeden – termomodernizacja się opłaca.

Oszczędności przez wiele kolejnych lat

Dzięki prawidłowo przeprowadzonej termomodernizacji przegród zewnętrznych budynku zużywamy mniej paliwa na cele grzewcze. Zmniejsza to koszty ogrzewania, niezależnie od tego czy stosujemy gaz, ekogroszek czy ciepło sieciowe. W przykładowym domu jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 90 m², dzięki ociepleniu budynku wełną mineralną, możemy ograniczyć ilość zużywanego węgla lub gazu nawet o 70 proc. Pozwoli to zaoszczędzić w skali roku nawet ponad 4 tys. zł na ogrzewaniu gazem ziemnym i około 4 tys. zł w przypadku spalania ekogroszku.

Docieplanie przegród zewnętrznych i wymiana okien przyczynia się nie tylko do znacznego obniżenia zapotrzebowania na energię grzewczą, ale również do zmniejszenia mocy urządzeń grzewczych. Źródło ciepła o mniejszej mocy jest oczywiście tańsze, jednak warunkiem tych oszczędności jest właściwa kolejność działań modernizacyjnych. Szczególnie ma to znaczenie przy zastosowaniu kotłów zasilanych paliwem stałym. Zawsze pierwszym etapem powinna być termomodernizacja przegród zewnętrznych, czyli tzw. skorupy budynku, a następnie wybór źródła ciepła. Kolejność odwrotna oznacza przewymiarowanie źródła ciepła, a w konsekwencji wzrost kosztów samego urządzenia i ogrzewania.

W nowo budowanych domach coraz częściej stosuje się rozwiązania wykorzystujące odnawialne źródła energii – panele solarne i fotowoltaiczne, pompy ciepła, energię wiatrową. Kluczem do maksymalnego wykorzystania potencjału tych rozwiązań jest odpowiednia izolacja. Zmniejszone dzięki niej zapotrzebowanie na energię, pozwoli na efektywniejsze wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Na przykład, gdy zastosujemy połączenie pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej, to docieplony budynek będzie potrzebował kilkukrotnie mniejszej mocy grzewczej, a więc również mniejszej powierzchni zajmowanej przez moduły instalacji fotowoltaicznej. Wówczas staje się to bardziej opłacalnym rozwiązaniem. Właściwa kolejność działania w procesie termomodernizacji pozwala trzykrotnie zmniejszyć moc eksploatacji np. pompy ciepła i zapotrzebowanie na energię elektryczną z zamontowanych na dachu paneli fotowoltaicznych. To z kolei przekłada się na niższe koszty inwestycji oraz na szybszy czas jej zwrotu.

Zredukować smog

Główną przyczyną smogu w Polsce są nieocieplone budynki, przede wszystkim energochłonne domy jednorodzinne powstałe do końca lat 80. ubiegłego stulecia. Zgodnie z danymi GUS, w Polsce jest około 3,6 mln takich domów. Posiadają one słabą izolację lub całkowity jej brak, a także źródła ciepła złej jakości, bardzo często opalane niskiej jakości paliwem. Wszystko to sprawia, że właśnie takie budynki przyczyniają się do emitowania większości zanieczyszczeń powietrza. Kompleksowa termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Polsce dałaby możliwość ograniczenia emisji niektórych substancji tworzących smog (np. benzo(a)pirenu) o co najmniej 44 proc. w skali kraju.

Informacje na temat termomodernizacji domów jednorodzinnych można znaleźć w broszurze MIWOdo pobrania [tutaj]

Opublikowane przez:
Jolanta Ciesielska
W Stowarzyszeniu MIWO zajmuje się komunikacją i marketingiem
NASZ BLOG
miwo_ochrona_planety

Rośnie nasza świadomość ekologiczna

Dwie trzecie polskich konsumentów chce kupować wyroby, które są przyjazne dla środowiska, nie przyczyniają się do zmian klimatu oraz nie szkodzą roślinom i zwierzętom. Dotyczy to także obszaru budownictwa. 47 proc. Polaków deklaruje, że wolą zapłacić więcej za dom czy mieszkanie, które są wykonane z certyfikowanych materiałów, których producenci mogą udokumentować swoje działania na rzecz […]

Czytaj więcej ->

Eco house

Potrzeba więcej termomodernizacji

17 proc. Polaków deklaruje, że ich warunki mieszkaniowe są bardzo złe, a jeden na czterech Polaków jest narażony na co najmniej jedno z czterech zagrożeń związanych z klimatem wewnątrz pomieszczeń, takich jak brak dostępu do światła dziennego, wilgoć i grzyb, chłód czy hałas. Dotyczy to ponad 9 mln osób. 20 proc. gospodarstw domowych w Polsce […]

Czytaj więcej ->

MIWO charakterystyka energetyczna budynków

Dyrektywa EPBD – korzyści dla Polski

Porozumienie w sprawie nowelizacji dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków (EPBD) zostało osiągnięte na poziomie Unii Europejskiej w grudniu 2023 r., a głosowanie w Parlamencie Europejskim potwierdzające uzgodniony kompromis będzie miało miejsce w połowie marca 2024 r.

Czytaj więcej ->

Unijna dyrektywa budowlana wspiera renowacje budynków

W lipcu 2023 roku Unia Europejska zakończyła międzyinstytucjonalne negocjacje w sprawie ram prawnych dotyczących efektywności energetycznej. Rewizja Dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD) przybliża UE do osiągnięcia jej celów klimatycznych.

Czytaj więcej ->

liniawelna mineralna
NASZ BLOG - kliknij po więcej