MIWO poleca Wytyczne Projektowania SITP WP-03:2018

1 marca 2019

Pojawiła się ważna publikacja, wydana w grudniu 2018 roku przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP), organizację grupującą ekspertów bezpieczeństwa pożarowego. Są to „Wytyczne projektowania ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe” dotyczące w szczególności elewacji z powszechnie wykonywanymi w Polsce ociepleniami ETICS. Są przeznaczone dla projektantów, wykonawców, rzeczoznawców budowlanych, zarządców budynków, a także dla Straży Pożarnej.

MIWO poleca tę publikację, ponieważ wskazuje znane i sprawdzone rozwiązania ograniczające możliwość i szybkość rozprzestrzeniania się pożaru po elewacji budynku z kondygnacji, na której wybuchł pożar na inne kondygnacje i dach.

Należy pokreślić, że w Polsce od lat praktycznie nie zmieniły się przepisy ochrony przeciwpożarowej w tym obszarze, podczas gdy w wielu innych krajach europejskich, ze względów bezpie­czeństwa, zostały wprowadzone pewne ograniczenia w stosowaniu palnych izolacji na elewacjach budynków polegające m. in. na obowiązkowym stosowaniu barier ogniowych w postaci np. niepalnych pasów z wełny mineralnej między kondygnacjami lub nad otworami okiennymi.

Współczesne trendy zwiększają ryzyko pożarowe. Ilość tworzyw sztucznych w naszym otoczeniu wrasta. To wspólny czynnik wielu zmian w naszym otoczeniu, architekturze i budownictwie. Zgodnie z wymogami prawa, zwiększa się również grubość izolacji cieplnej w ścianach i dachach.

Stowarzyszenie MIWO stoi na stanowisku, że poprawa energooszczędności i komfortu mieszkań nie może odbywać się kosztem zwiększania ryzyka pożarowego i pogorszenia bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników budynków. Dlatego z satysfakcją odnotowujemy pojawienie się Wytycznych SITP, które pomogą ograniczać ryzyko związane ze stosowaniem palnych rozwiązań. Jednocześnie przypominamy, że choć wiele systemów ociepleń ETICS z palną izolacją cieplną może spełnić niewygórowane wymagania polskiej normy i uzyskać klasę NRO, to jedynie ściany z wełną mineralną i niepalnym tynkiem nie mogą przyśpieszyć przeniesienia się pożaru na wyższe kondygnacje. To wyróżnia je na korzyść spośród wszystkich innych ociepleń. Zaś wykonanie pasów z wełny mineralnej w ociepleniach z palną izolacją może pomóc ograniczyć związane z nimi ryzyko.

 

 

KOMUNIKATY PRASOWE
liniawelna mineralna
KOMUNIKATY PRASOWE - kliknij po więcej