Najczęściej popełniane błędy w izolacji akustycznej

6 grudnia 2016

Według wymogów prawnych, obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby hałas, na który narażeni są mieszkańcy lub osoby znajdujące się w pobliżu obiektów, nie przekraczał poziomu stanowiącego zagrożenie dla ich zdrowia, oraz pozwalał im spać, odpoczywać i pracować w zadawalających warunkach.

Jednak wiele osób wprowadzających się do nowych mieszkań skarży się na hałas. Denerwują nas dźwięki dochodzące z zewnątrz, z pomieszczeń usługowych, czy od sąsiadów. Dlaczego tak jest? Z powodu błędów popełnianych w projektowaniu lub wykonaniu izolacji akustycznej.

Oto najczęstsze z nich:

1. Posadowienie ściany bezpośrednio na stropie (rys).

Posadowienie ściany z suchej zabudowy na elemencie sztywnym, np. na wylewce, a nie bezpośrednio na konstrukcji spowoduje, że dźwięk będzie się przenosił pod ścianą, ponieważ natrafi na elementy sztywne i ściana ulegnie drganiom. Nie występuje to w przypadku ścian działowych z elementów murowanych, np. z bloczków, gdyż te ściany są zwykle posadowione na konstrukcji stropu.

a1

2. Połączenie ściany działowej ze stropem lub sufitem podwieszanym (rys).

Gdy ściany w systemie suchej zabudowy zostaną dołączone do sufitu podwieszanego, to dźwięk łatwo przeniesie się nad ścianą i będzie się rozchodził w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Dlatego trzeba wprowadzić ścianę bezpośrednio w sufit aż do stropu.

a2

3. Niewłaściwe łączenie elementów ścian wewnętrznych (rys).

Błędem jest łączenie elementów sztywnych z innymi elementami sztywnymi (naroże typu T). Wtedy dźwięk łatwo się przeniesie w miejscu łączenia ścian. Aby uniknąć tego błędu, należy połączyć odpowiednimi łącznikami płyty g-k tak, by była zapewniona ciągłość wypełnienia obydwu ścian, co uniemożliwi przenoszenie się dźwięku przez sztywne elementy.

a3

4. Brak uszczelnienia gniazdek elektrycznych (rys).

Każde gniazdko to potencjalne miejsce, które przenosi dźwięk, szczególnie jeśli sąsiad ma takie samo rozwiązanie w podobnym miejscu po drugiej stronie ściany. Gniazdka elektryczne należy wypełnić izolacją, uszczelnić i przegrodzić je płytą gipsową.

a4

5. Brak izolacji kanalizacji i instalacji wodnej (rys).

Gdy słyszymy hałasy instalacyjne u sąsiada, to oznacza, że rury i ścianki działowe są źle zaizolowane. Do instalacji należy stosować otuliny z wełny mineralnej lub wełnę granulowaną w ściankach z suchej zabudowy zastosować izolację akustyczną od wewnątrz z dwóch stron, a w środku umieścić wszystkie instalacje. Częstą przyczyną przenoszenia się dźwięków przez przegrody jest przymocowanie instalacji bezpośrednio do stropu lub ściany bez zastosowania elementów redukujących drgania.

a5_x

6. Przenoszenie wzdłużne (rys).

Dźwięk może się przenosić między pomieszczeniami, jeśli jest zastosowane połączenie elementów sztywnych, np. dach skośny i ścianka wewnętrzna oddzielająca pomieszczenia. Jeśli ścianka nie wejdzie w dach skośny, łącząc elementy izolujące, to oznacza, że dźwięk będzie się przenosił między dachem a ścianką i wówczas izolacyjność akustyczna może obniżyć się od 2 do 7 dB. Różnica zależy od rodzaju ściany. Trzeba zatem pamiętać, by ścianki działowe poddasza rozdzielające pomieszczenia wbudować ponad sufit poddasza wprowadzając ściankę w izolację cieplną i akustyczną dachu skośnego.

a6

7. Izolacja akustyczna stropów – brak dylatacji obwodowej (rys).

Brak dylatacji obwodowej oznacza, że podkład podłogowy dochodzi bezpośrednio do ściany i wtedy łatwo przenoszą się między przegrodami dźwięki uderzeniowe i powietrzne. Dlatego wzdłuż ścian na ich obwodzie należy ułożyć 2 cm izolacji z wełny mineralnej: szklanej lub skalnej, aby „odciąć” możliwość przeniesienia się dźwięku przez sztywną posadzkę na konstrukcję ściany.

a7

AKTUALNOŚCI
liniawelna mineralna
AKTUALNOŚCI - kliknij po więcej