Ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się ognia po palnych elewacjach

7 grudnia 2016

Jak to zrobić w Polsce? W podobny sposób jak się ociepla budynki w krajach naszych sąsiadów.

W Niemczech, Czechach i Słowacji, podobnie jak w Polsce, najpopularniejszą metodą ocieplania elewacji jest używanie systemów, tzw. ETICS, w których płyty izolacji cieplnej ze styropianu lub wełny mineralnej są mocowane do ocieplanej powierzchni, a następnie wykonywana jest na nich warstwa elewacyjna z cienkowarstwowego tynku, wzmocniona siatką. Stosowane są podobne grubości izolacji cieplnej – obecnie jest to najczęściej 10-20 cm, choć kiedyś była to warstwa zaledwie 5 cm.

W Polsce, w odróżnieniu od krajów sąsiednich, brak jest zabezpieczeń przeciwpożarowych w palnych ociepleniach budynków średniowysokich, a nawet wysokich, mimo że ograniczenie możliwości rozprzestrzenienia ognia po elewacji ma zasadnicze znaczenie, zarówno dla lepszej ochrony ludzi i ich dobytku powyżej miejsca powstania pożaru, jak i dla skuteczności działań straży pożarnej.

W naszym kraju od lat nie zmieniły się przepisy ochrony przeciwpożarowej, które w innych krajach, ze względów bezpieczeństwa, wprowadziły różne środki ograniczające zastosowanie styropianu na elewacjach budynków.

Zobacz materiał filmowy o rozwiązaniach ograniczających ryzyko szybkiego rozprzestrzeniania się ognia po elewacjach w odpowiedzi na wzrastające zagrożenie, jakim jest większa grubość palnych izolacji na elewacji.

AKTUALNOŚCI
liniawelna mineralna
AKTUALNOŚCI - kliknij po więcej