Ryś – program termomodernizacji domów jednorodzinnych

28 stycznia 2016

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza 400 mln zł na kompleksową termomodernizację domów jednorodzinnych w Polsce. Właściciele będą mogli uzyskać nawet 40 proc. dotacji za poprawę efektywności energetycznej.

Program Ryś ma na celu ograniczenie strat energii, potrzebnej do ogrzewania domów i tym samym ograniczenie szkodliwych emisji. Narodowy Fundusz przeprowadzi szeroką edukację wśród mieszkańców i pracowników gmin, by uświadomić im korzyści płynące z termomodernizacji.  Program jest skierowany do osób, posiadających prawo własności domu jednorodzinnego.

Do katalogu beneficjentów włączono także jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, dysponujące takimi budynkami. Dofinansowanie obejmie prace dociepleniowe, modernizację instalacji wewnętrznych oraz wymianę źródeł ciepła. Będzie można uzyskać finansowanie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym dla każdego przedsięwzięcia określono maksymalne, jednostkowe koszty kwalifikowane – czyli ile pieniędzy Narodowy Fundusz może na dane działanie wypłacić.

Wsparcie z programu Ryś będzie udzielane przez banki i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej w formie kredytów bądź pożyczek z dotacją. Zwrotna forma tej  pomocy daje możliwość ponownego wykorzystania środków i dotarcia do większej liczby osób w dłuższej perspektywie czasowej. Inwestor może indywidualnie zdecydować o zakresie prac modernizacyjnych. Połączenie najważniejszych działań termoizolacyjnych będzie premiowane wyższą dotacją.

Nabór wniosków do programu Ryś prowadzony będzie w trybie ciągłym. Przewiduje się, że wnioski będzie można składać w I kwartale 2016 roku. Budżet programu wynosi 400 mln zł, z czego 120 mln zł w formie bezzwrotnej i 280 mln zł w formie zwrotnej. Program będzie realizowany w latach 2015-2023, z możliwością zawierania umów do końca 2020 roku.

Więcej informacji na stronie Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej

 

AKTUALNOŚCI
liniawelna mineralna
AKTUALNOŚCI - kliknij po więcej