Stanowisko MIWO w ramach konsultacji społecznych

26 sierpnia 2016

W związku z prowadzonym procesem konsultacji społecznych i rozstrzygania uwag zgłoszonych do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej przedstawiło stanowisko wobec uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych do paragrafu 1 pkt 38) Projektu Nowelizacji. Stanowisko zostało złożone w kancelarii Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

MIWO Pismo po konsultacjach spolecznych – do pobrania

AKTUALNOŚCI
liniawelna mineralna
AKTUALNOŚCI - kliknij po więcej