Deklaracja Właściwości Użytkowych

28 sierpnia 2019

Prawidłowe wykonawstwo jest bardzo ważne, ale priorytetem jest jakość materiału izolacyjnego. A nic nie jest jej lepszym gwarantem, niż potwierdzona badaniami dokumentacja.

Wybierając materiały izolacyjne kierujemy się najczęściej parametrami podawanymi przez producenta w folderach, katalogach, na stronach internetowych. One nie zawsze znajdują pokrycie w rzeczywistości. Jedynym wiarygodnym i wymaganym prawem źródłem wiedzy o właściwościach wyrobów budowlanych jest dokument o nazwie Deklaracja Właściwości Użytkowych, w którym znajdziemy wartości zadeklarowane przez producenta.

Producenci wyrobów z wełny mineralnej, stowarzyszeni w MIWO, publikują takie deklaracje na swoich stronach internetowych, są zatem one łatwo dostępne. Pamiętajmy, że Deklaracja Właściwości Użytkowych to dokument, w którym producent wiążąco potwierdza właściwości swojego wyrobu. Zatem w razie reklamacji lub skargi składanej do inspektoratu nadzoru budowlanego podstawą może być właśnie taka deklaracja.

Obejrzyj wywiad z ekspertem MIWO na ten temat.

PORADY
liniawelna mineralna
PORADY - kliknij po więcej