Dzień Budowlanych w Warszawie

28 września 2018

Zgodnie z wieloletnią tradycją, środowisko branży budowlanej, mieszkalnictwa i gospodarki nieruchomościami zorganizowało centralne obchody Dnia Budowlanych. Koordynatorem organizacji obchodów był Związek Zawodowy Budowlani, a honorowy patronat nad wydarzeniem sprawowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

W Warszawie spotkało się ponad 200 osób z branży budowlanej, m.in. z instytucji naukowych i stowarzyszeń branżowych, a także pracodawców i związkowców. Byli obecni również przedstawiciele najwyższych władz państwowych i samorządów. Nie mogło zabraknąć również przedstawicieli Stowarzyszenia MIWO.

Dzień Budowlanych to świetna okazja do oceny stanu budownictwa w Polsce, wymiany poglądów na temat sytuacji i perspektyw sektora, a także okazja do pogłębienia integracji ludzi zajmujących się budownictwem i decydujących o jego sprawach. Kolejne święto budowlanych już za rok.

liniawelna mineralna
- kliknij po więcej