MIWO członkiem zespołu trójstronnego

20 czerwca 2021

MIWO działa w Zespole Trójstronnym do Spraw Budownictwa i Gospodarki Komunalnej. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele strony rządowej, strony pracobiorców oraz pracodawców. Celem tego gremium jest prowadzenie trójstronnego dialogu sektorowego w celu godzenia interesów stron i rozwiązywania problemów rynku pracy w sektorze budownictwa, nieruchomości, w tym problemów gospodarki przestrzennej, materiałów budowlanych, wyrobów budowlanych oraz gospodarki komunalnej.

Główne zadanie to wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa oraz interesów pracobiorców i pracodawców, w sprawach związanych z realizacją celów Zespołu.

Stronę rządową reprezentują przedstawiciele w randze sekretarza lub podsekretarza stanu, wskazani przez: Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministra Infrastruktury, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministra Finansów oraz Ministra Klimatu i Środowiska. Pracodawcy mają swoją reprezentację wśród różnych organizacji branży budowlanej, a pracobiorcy wśród związków zawodowych.

W celu realizacji bieżących działań Zespołu Trójstronnego powołano 4 grupy robocze do następujących spraw:

  • warunków pracy w sektorach budownictwa i mieszkalnictwa,
  • rozwoju potencjału kadrowego sektora budownictwa oraz adaptacji obcokrajowców do pracy w budownictwie w RP (obszar sektora budownictwa i sektora produkcji wyrobów budowlanych),
  • opracowania wzorcowego taryfikatora kwalifikacyjno-płacowego dla sektora budownictwa oraz obsługi nieruchomości,
  • rynku pracy w sektorze produkcji wyrobów budowlanych.

Jeśli będzie taka konieczność, to oprócz wyżej wymienionych grup roboczych, mogą pojawiać się kolejne.

AKTUALNOŚCI
liniawelna mineralna
AKTUALNOŚCI - kliknij po więcej