MIWO popiera uczciwe budownictwo

5 czerwca 2017

Stowarzyszenie MIWO włączyło się do akcji „Chcemy uczciwego budownictwa” zainicjowanej i prowadzonej przez Muratorplus.pl. Jest to cykl konferencji i debat, podczas których przedstawiciele rządu, instytucji państwowych i organizacji branżowych, firm i mediów poszukują rozwiązań, które pozwolą na skuteczną walkę z patologiami na rynku budowlanym w Polsce. Wszyscy wiemy jak ważne jest przestrzeganie reguł uczciwej konkurencji. Tylko w takich warunkach rozwija się przedsiębiorczość, rośnie jakość i spadają ceny, co jest z korzyścią dla konsumentów.

Pierwsza konferencja na temat uczciwego budownictwa, otwierająca cykl spotkań, odbyła się w marcu bieżącego roku i MIWO było partnerem tego spotkania. W kwietniu, podczas konferencji "Wyroby budowlane pod kontrolą" przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego przedstawili dane na temat kontroli wyrobów budowlanych, m.in. izolacyjnych. Dla przykładu, w 2015 roku Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zbadał 113 próbek wyrobów do izolacji cieplnej i aż 91 z nich miało parametry niezgodne z deklaracjami ich producentów. Dane te dotyczą producentów styropianu. Według badań ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, przeprowadzonych w marcu 2017 roku, okazuje się, że w wielu branżach są problemy z jakością. Na przykład aż 65,3% montażystów okien i drzwi deklarowało, że klienci zgłaszali im problemy z jakością zakupionych produktów.

Wszyscy producenci skupieni w stowarzyszeniu MIWO gwarantują wysoką jakość swoich wyrobów. Ponadto, MIWO od dawna zwraca uwagę na nierzetelność niektórych producentów materiałów budowlanych, w tym izolacji, którzy zaniżają jakość, by obniżyć cenę, bo tylko tak potrafią konkurować na rynku. Producenci zrzeszeni w stowarzyszeniu MIWO, posiadając nowoczesne, kosztowne wyposażenie, produkują wyroby zarówno na rynek polski, jak i na rynki zagraniczne, w tym zachodnioeuropejskie i są w stanie sprostać wszelkim wymaganiom jakościowym dzięki ciągłej kontroli jakości. Inwestując ogromne środki w linie technologiczne wiemy, jak ważne jest utrzymanie wiarygodności i reputacji, bo tylko to zapewnia stabilny długookresowy rozwój. W firmach MIWO nie popiera się działań związanych z obniżaniem jakości, bo to nie jest droga ku konkurowaniu na rynku – powiedział Henryk Kwapisz, przewodniczący zarządu Miwo.

Branża budowlana, odpowiadając na inicjatywę redakcji Muratorplus.pl i chcąc wspierać uczciwe budownictwo, stworzyła koalicję, do której przystąpiło kilkanaście organizacji branżowych i cztery redakcje pism budowlanych. Obecnie koalicja liczy 19 sygnatariuszy. Spodziewanym efektem jest wywołanie publicznej dyskusji o sposobach ograniczenia szarej strefy i działań nieuczciwej konkurencji w różnych sferach budownictwa, co pomoże w kształtowaniu postaw uczestników rynku budowlanego oraz zaowocuje propozycjami zmian prawnych. Koalicja ma charakter otwarty, a honorowy patronat objęło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Jednym z celów inicjatywy „Chcemy uczciwego budownictwa” jest również zwrócenie uwagi przedstawicielom rynku oraz decydentom, że warto przywrócić podatkową ulgę remontowo-budowlaną. Na ten temat przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku został przygotowany raport „Wpływ ulgi budowlanej na koniunkturę w budownictwie”. Stowarzyszenie MIWO, wraz z pięcioma innymi organizacjami budowlanymi, włączyło się w przygotowanie tego raportu. Zdaniem branży, ulga remontowo-budowlana znacznie poprawiłaby koniunkturę oraz przyczyniłaby się do uszczelnienia systemu podatkowego i istotnego ograniczenia szarej strefy.

Więcej na stronie muratorplus.pl

 

AKTUALNOŚCI
liniawelna mineralna
AKTUALNOŚCI - kliknij po więcej