Termomodernizacja kluczem do czystego powietrza

10 maja 2022

MIWO jest sygnatariuszem listu, który wystosowało do Komisji Europejskiej Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE). Organizacje skupione w POBE apelują do Komisji Europejskiej o wsparcie i przyspieszenie procesu zwiększenia udziału termomodernizacji w programie Czyste Powietrze.

POBE, zrzeszające 12 organizacji z całego obszaru efektywności energetycznej, wystosowało list do Komisji Europejskiej w którym wskazuje potrzebę zmian w programie priorytetowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jakim jest Czyste Powietrze. Przede wszystkim chodzi o zwiększenie intensywności dofinansowania prac termomodernizacyjnych, zwiększenie kwot kwalifikowanych, co najmniej o poziom inflacji, oraz maksymalnych kwot dofinansowania. Konstrukcja programu Czyste Powietrze w obecnej formie w istotny sposób ogranicza możliwość termomodernizacji budynków, oprócz wymiany źródła ciepła.

W liście skierowanym do osób odpowiedzialnych za negocjacje finansowania Czystego Powietrza ze środków UE, głównie z Krajowego Programu Odbudowy, przedstawiciele branży budowlanej podkreślają, że zarówno polska Długoterminowa Strategia Renowacji Budynków, jak też komunikat Komisji Europejskiej REPowerEU z 8 marca 2022 r. zwracają uwagę na konieczność przyspieszenia termomodernizacji budynków. Również wzrost cen nośników energii, sięgający w Polsce nawet 100 proc. rok do roku, oznacza potrzebę nie tylko wymiany emisyjnych źródeł ciepła, ale też zastosowania głębszej termomodernizacji.

Członkowie POBE zwracają również uwagę na fakt, że sektor budynków jest kluczowy dla osiągnięcia neutralności klimatycznej UE i dlatego należy zmaksymalizować wsparcie publiczne dla jego modernizacji.

AKTUALNOŚCI
liniawelna mineralna
AKTUALNOŚCI - kliknij po więcej