Oblicz grubość izolacji technicznej

8 czerwca 2018

Załącznik nr. 2 do Warunków Technicznych precyzyjnie definiuje wymagania dotyczące minimalnej grubości izolacji cieplnej przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, instalacji chłodu i ogrzewania przy założeniu, że współczynnik przenikania ciepła lambda wynosi 0,035 W/(mK).

Tutaj pojawia się pierwsza wątpliwość – w jakiej temperaturze lambda materiału izolacyjnego ma wynosić 0,035W/(mK)? Ponieważ nie wynika to z Warunków Technicznych, po pomoc sięgnąć trzeba do normy PN-B-02421:2000, która jednoznacznie mówi, że powinna to być lambda w 40 stopniach C, czyli odpowiadająca zakładanym przeciętnym warunkom pracy izolacji.

W przypadku gdy materiał izolacyjny, który chcemy zastosować charakteryzuje się inną lambdą, należy skorygować grubość warstwy izolacji.

Jako to obliczyć? Skorzystaj z gotowego narzędzia MIWO. Prosty plik Excell pomoże ci obliczyć grubość izolacji technicznych, gdy lambda 40 jest inna niż 0,035 W/(mK).

DO POBRANIA

PORADY
liniawelna mineralna
PORADY - kliknij po więcej