MIWO włączyło się w inicjatywę Instytutu Ekonomii Środowiska

23 maja 2016

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej oraz wiele innych organizacji branży budowlanej włączyło się w inicjatywę Instytutu Ekonomii Środowiska, dotyczącą zwrócenia uwagi polskiego rządu na konieczność przygotowania lepszej aktualizacji Krajowej Strategii Modernizacji Budynków niż poprzednia, z lat 2014-2016.

Należy się spodziewać, że w czerwcu Ministerstwo Energii rozpocznie prace nad kolejnym Krajowym Planem Działań dotyczącym efektywności energetycznej dla Polski na lata 2017-2019. Zbliża się też termin przygotowania drugiej Krajowej Strategii Modernizacji Budynków.

Modernizacja budynków, w tym jednorodzinnych, gdzie najistotniejszym elementem jest właściwa izolacja ścian, dachów i podłóg, to nie tylko koszty. To także wiele pozytywnych aspektów stanowiących rozwiązanie dla takich problemów w Polsce jak: jakość powietrza, ubóstwo energetyczne, jakość życia czy brak miejsc do pracy. Instytut Ekonomii Środowiska zaproponował polskiemu rządowi wsparcie w trudnym procesie przygotowania aktualizacji Krajowej Strategii Modernizacji Budynków. Nowy dokument powinien, między innymi lepiej określać cele czy grupy docelowe, instrumenty wsparcia dostosowane do potrzeb, środki finansowe i horyzont czasowy. Niezbędne jest również uwzględnienie modernizacji budynków jednorodzinnych, gdzie mieszkają osoby najuboższe, które do tej pory były praktycznie wykluczone ze wszystkich programów wsparcia. W Strategii powinny znaleźć się konkretne działania dla tak ważnego sektora jak budynki jednorodzinne, w których mieszka połowa Polaków i które w 70 procentach są budynkami nieocieplonymi lub ocieplonymi zbyt cienkimi warstwami izolacji.

Stowarzyszenie MIWO, posiadając ogromną wiedzę ekspercką i długoletnie doświadczenie w branży izolacji, będzie aktywnie wspierać wszelkie inicjatywy służące właściwemu ociepleniu budynków, a co za tym idzie, ochronie środowiska naturalnego.

AKTUALNOŚCI
liniawelna mineralna
AKTUALNOŚCI - kliknij po więcej