Bezpieczeństwo pożarowe równie ważne jak komfort termiczny

Co jest ważniejsze w domu – komfort cieplny czy bezpieczeństwo? W domu chcemy mieć ciepło, cicho, wygodnie. Czy przewidujemy, że może przydarzyć się pożar? Nie… A tymczasem w naszym otoczeniu jest coraz więcej materiałów palnych, i w wyposażeniu wnętrz, i w elementach budowlanych.

W takich warunkach zupełnie przypadkowy ogień może zmienić się w pożar. Bezpieczeństwo pożarowe jest drugim, po bezpieczeństwie konstrukcji, najważniejszym wymaganiem dotyczącym budynku. Aby skutecznie ograniczać ryzyko pożarowe, należy wiedzieć o możliwych zagrożeniach. Maria Dreger, ekspert MIWO zaprasza na webinarium o bezpieczeństwie pożarowym w kontekście zmian technologiczno-materiałowych we współczesnym budownictwie.

Maria Dreger jest od wielu lat zaangażowana w działania na rzecz bezpieczeństwa pożarowego efektywnych energetycznie budynków. Działa w komitetach technicznych: Polskiego (PKN) i Europejskiego (CEN) Komitetu Normalizacyjnego, a także zespołach technicznych w polskich i europejskich (EURIMA) organizacjach branżowych. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w opracowywaniu norm izolacji cieplnej oraz standardów efektywności energetycznej budynków.

 
Filmy użyte w prezentacji nie są aktywne ze względu ochronę praw autorskich. Dlatego w prezentacji umieszczone są linki do filmów.