Fundusz dopłaci do budowy domów energooszczędnych

28 stycznia 2016

Budowa czy zakup domu to duży wydatek, często finansowany z kredytu. Można go obniżyć, jeśli zdecydujemy się na dom energooszczędny. Wówczas do budowy dopłaci nam Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a dodatkowo w przyszłości zaoszczędzimy na kosztach eksploatacji budynku.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje państwa członkowskie do doprowadzenia do tego, aby od początku 2021 r. wszystkie nowo powstające budynki były obiektami „o niemal zerowym zużyciu energii”. Dlatego priorytetowy program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma na celu przygotowanie inwestorów, projektantów, producentów materiałów budowlanych, wykonawców do wymagań Dyrektywy. Będzie stanowił impuls dla rynku do zmiany sposobu wznoszenia budynków w Polsce i poza korzyściami finansowymi dla beneficjentów przyniesie efekt edukacyjny dla społeczeństwa. Jest to pierwszy ogólnopolski instrument wsparcia dla osób budujących budynki mieszkalne o niskim zużyciu energii.

Program został przygotowany z myślą o nowo planowanych budowach, które zgodnie z koncepcją budownictwa energooszczędnego charakteryzują się inną koncepcją projektowania niż dotychczasowe budynki. NFOŚiGW zadbał też o inwestorów, którzy są w trakcie realizacji budowy. Wystarczy, że zweryfikują projekt budowlany i spełnią założenia programu.

 

Budżet programu wynosi 300 mln zł. Środki pozwolą na realizację ok. 12 tys. domów jednorodzinnych i mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Wdrożenie programu przewidziane jest na lata 2013–2018, a wydatkowanie środków z nim związanych – do 31.12.2022 r.

Więcej informacji na stronie NFOŚ i GW.

AKTUALNOŚCI
liniawelna mineralna
AKTUALNOŚCI - kliknij po więcej