MIWO częścią Inicjatywy Efektywna Polska

5 września 2016

Stowarzyszenie MIWO przystąpiło do Inicjatywy Efektywna Polska, powołanej przez Instytut Ekonomii Środowiska i koncentrującej się na zwiększeniu efektywności energetycznej w domach jednorodzinnych i poprawie jakości powietrza. Do udziału w tej inicjatywie zostały zaproszone organizacje i instytucje reprezentujące różne środowiska, w tym stowarzyszenia branżowe. Ważne są wspólne działania dla poprawy stanu budynków i jakości powietrza, a co za tym idzie jakości życia Polaków.

Termomodernizacja budynków jednorodzinnych to temat od dawna zaniedbywany w Polsce, ponieważ rząd skupiał swoje wsparcie na budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnych. A w budynkach jednorodzinnych mieszka połowa Polaków i najczęściej są to osoby o niskich lub przeciętnych dochodach, w większości mieszkańcy wsi i małych miasteczek.  Aż 70 procent budynków jednorodzinnych jest nieocieplonych lub ocieplonych zbyt cienkimi warstwami izolacji.

Drugim zaniedbanym obszarem jest stan powietrza w Polsce. Fatalny stan powietrza wynika z dotychczasowego braku zainteresowania państwa przeciwdziałaniem emisji toksycznych zanieczyszczeń z pieców opalanych śmieciami lub złej jakości paliwem, przede wszystkim węglem. Konieczne są skuteczne działania sprzyjające rozwiązaniu tego problemu, m.in. wdrożenie różnych programów wsparcia.

Stowarzyszenie MIWO popiera Inicjatywę Efektywna Polska oraz deklaruje udział jej w pracach i działaniach wspierających efektywność energetyczną budynków i poprawę jakości powietrza.

http://efektywnapolska.pl/

AKTUALNOŚCI
liniawelna mineralna
AKTUALNOŚCI - kliknij po więcej