Wsparcie dla termomodernizacji

25 listopada 2022

W połowie grudnia zostanie ogłoszona kolejna wersja rządowego programu „Czyste Powietrze”. Z zapowiedzi wynika, że większe niż w poprzednich wersjach programu, będzie dofinansowanie działań termomodernizacyjnych. Jest to krok w dobrym kierunku.

Najważniejsze zmiany mają dotyczyć korekty wysokości dofinansowania do urealnionych kosztów prac remontowych i materiałów budowlanych, wysokości kredytów oraz ogłoszenia dodatkowego dofinansowania na prace służące głębokiej termomodernizacji domów. To dofinansowanie nadal będzie uzależnione od dochodu. Jeżeli zdecydujemy się na tzw. głęboką termomodernizację, polegającą nie tylko na wymianie okien i drzwi, ale także na dociepleniu ścian, dachu, stropodachu, będzie można uzyskać ponad 100 tys. zł.

Pamiętajmy, że pierwszym etapem modernizacji zawsze powinna być termomodernizacja przegród zewnętrznych budynku, a w następnej kolejności wymiana źródeł ciepła i poprawa sprawności instalacji ogrzewczej. Tylko taka kolejność działań, oprócz skutecznego ograniczenia smogu, gwarantuje również obniżenie kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych dla ich właścicieli. Kolejność odwrotna, tzn. termomodernizacja przegród zewnętrznych poprzedzona wymianą źródeł oznacza przewymiarowanie źródeł ciepła, ich późniejszą nieefektywną pracę oraz wzrost kosztów ogrzewania. Właściwie wykonane docieplenie przegród zewnętrznych budynków to również poprawa komfortu ich użytkowania, izolacyjności akustycznej przegród, bezpieczeństwa pożarowego budynków oraz poprawa stanu technicznego i wizualnego całego budynku. Przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych warto przeprowadzić audyt energetyczny budynku – powiedział Henryk Kwapisz, przewodniczący zarządu Stowarzyszenia MIWO.

Polska, przyjmując w lutym 2022 długoterminową strategię renowacji budynków, wyznaczyła sobie ambitne cele poprawy efektywności energetycznej domów – prawie dwa i pół miliona budynków do roku 2030, a do połowy wieku – 7,5 mln. Kryzys finansowy, znaczący wzrost kosztów usług i materiałów budowlanych oraz wysoko oprocentowane kredyty sprawiają, że niestety tempo termomodernizacji budynków w Polsce spada i osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach strategicznych staje się coraz mniej realne.

W programie „Czyste Powietrze” niezwykle ważną rolę odgrywają banki komercyjne. Ze 103 mld zł, na jakie opiewa budżet programu, aż 40 mld zł mają wyłożyć banki. W nowej odsłonie programu ma nastąpić poprawa warunków dofinansowania dla osób korzystających z kredytów oferowanych przez banki, m.in. zwiększenie kwoty kredytu objętego gwarancją NFOŚiGW do 150 tys. zł brutto, możliwość objęcia kredytem inwestycji zrealizowanej do pół roku wcześniej, wsparcie samorządów w promocji ścieżki bankowej oraz podwyższenie progów dochodowych umożliwiające poszerzenie grona potencjalnych kredytobiorców.

W ocenie wielu ekspertów, konstrukcja programów finansowanych ze środków publicznych powinna przede wszystkim zachęcać i premiować pomysły, dające większy efekt środowiskowy. Konstrukcja programu, od samego początku, czyli od 2018 roku ma charakter bardziej socjalny niż środowiskowy. Intensywność dofinansowania rośnie przede wszystkim w zależności – odwrotnie proporcjonalnej – do dochodu wnioskodawcy. Czas na wspieranie takich rozwiązań, które sprzyjałyby energooszczędności budynków, a tym samym redukcji smogu i ochronie środowiska.

Opublikowane przez:
Jolanta Ciesielska
W Stowarzyszeniu MIWO zajmuje się komunikacją i marketingiem
NASZ BLOG
Eco house

Potrzeba więcej termomodernizacji

17 proc. Polaków deklaruje, że ich warunki mieszkaniowe są bardzo złe, a jeden na czterech Polaków jest narażony na co najmniej jedno z czterech zagrożeń związanych z klimatem wewnątrz pomieszczeń, takich jak brak dostępu do światła dziennego, wilgoć i grzyb, chłód czy hałas. Dotyczy to ponad 9 mln osób. 20 proc. gospodarstw domowych w Polsce […]

Czytaj więcej ->

MIWO charakterystyka energetyczna budynków

Dyrektywa EPBD – korzyści dla Polski

Porozumienie w sprawie nowelizacji dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków (EPBD) zostało osiągnięte na poziomie Unii Europejskiej w grudniu 2023 r., a głosowanie w Parlamencie Europejskim potwierdzające uzgodniony kompromis będzie miało miejsce w połowie marca 2024 r.

Czytaj więcej ->

Unijna dyrektywa budowlana wspiera renowacje budynków

W lipcu 2023 roku Unia Europejska zakończyła międzyinstytucjonalne negocjacje w sprawie ram prawnych dotyczących efektywności energetycznej. Rewizja Dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD) przybliża UE do osiągnięcia jej celów klimatycznych.

Czytaj więcej ->

Raport BPIE

Minimalne standardy, maksymalny wpływ

Unia Europejska wciąż nie jest na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów klimatycznych w sektorze budowlanym. Brak działań czy opóźnienia we wdrażaniu skutecznych polityk dekarbonizacji budynków na poziomie europejskim i w krajach członkowskich są faktem. Aby osiągnąć cele klimatyczne wyznaczone przez UE na lata 2030 i 2050 w sektorze budowlanym należy jeszcze w tym dziesięcioleciu […]

Czytaj więcej ->

liniawelna mineralna
NASZ BLOG - kliknij po więcej