Wsparcie dla termomodernizacji

25 listopada 2022

W połowie grudnia zostanie ogłoszona kolejna wersja rządowego programu „Czyste Powietrze”. Z zapowiedzi wynika, że większe niż w poprzednich wersjach programu, będzie dofinansowanie działań termomodernizacyjnych. Jest to krok w dobrym kierunku.

Najważniejsze zmiany mają dotyczyć korekty wysokości dofinansowania do urealnionych kosztów prac remontowych i materiałów budowlanych, wysokości kredytów oraz ogłoszenia dodatkowego dofinansowania na prace służące głębokiej termomodernizacji domów. To dofinansowanie nadal będzie uzależnione od dochodu. Jeżeli zdecydujemy się na tzw. głęboką termomodernizację, polegającą nie tylko na wymianie okien i drzwi, ale także na dociepleniu ścian, dachu, stropodachu, będzie można uzyskać ponad 100 tys. zł.

Pamiętajmy, że pierwszym etapem modernizacji zawsze powinna być termomodernizacja przegród zewnętrznych budynku, a w następnej kolejności wymiana źródeł ciepła i poprawa sprawności instalacji ogrzewczej. Tylko taka kolejność działań, oprócz skutecznego ograniczenia smogu, gwarantuje również obniżenie kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych dla ich właścicieli. Kolejność odwrotna, tzn. termomodernizacja przegród zewnętrznych poprzedzona wymianą źródeł oznacza przewymiarowanie źródeł ciepła, ich późniejszą nieefektywną pracę oraz wzrost kosztów ogrzewania. Właściwie wykonane docieplenie przegród zewnętrznych budynków to również poprawa komfortu ich użytkowania, izolacyjności akustycznej przegród, bezpieczeństwa pożarowego budynków oraz poprawa stanu technicznego i wizualnego całego budynku. Przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych warto przeprowadzić audyt energetyczny budynku – powiedział Henryk Kwapisz, przewodniczący zarządu Stowarzyszenia MIWO.

Polska, przyjmując w lutym 2022 długoterminową strategię renowacji budynków, wyznaczyła sobie ambitne cele poprawy efektywności energetycznej domów – prawie dwa i pół miliona budynków do roku 2030, a do połowy wieku – 7,5 mln. Kryzys finansowy, znaczący wzrost kosztów usług i materiałów budowlanych oraz wysoko oprocentowane kredyty sprawiają, że niestety tempo termomodernizacji budynków w Polsce spada i osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach strategicznych staje się coraz mniej realne.

W programie „Czyste Powietrze” niezwykle ważną rolę odgrywają banki komercyjne. Ze 103 mld zł, na jakie opiewa budżet programu, aż 40 mld zł mają wyłożyć banki. W nowej odsłonie programu ma nastąpić poprawa warunków dofinansowania dla osób korzystających z kredytów oferowanych przez banki, m.in. zwiększenie kwoty kredytu objętego gwarancją NFOŚiGW do 150 tys. zł brutto, możliwość objęcia kredytem inwestycji zrealizowanej do pół roku wcześniej, wsparcie samorządów w promocji ścieżki bankowej oraz podwyższenie progów dochodowych umożliwiające poszerzenie grona potencjalnych kredytobiorców.

W ocenie wielu ekspertów, konstrukcja programów finansowanych ze środków publicznych powinna przede wszystkim zachęcać i premiować pomysły, dające większy efekt środowiskowy. Konstrukcja programu, od samego początku, czyli od 2018 roku ma charakter bardziej socjalny niż środowiskowy. Intensywność dofinansowania rośnie przede wszystkim w zależności – odwrotnie proporcjonalnej – do dochodu wnioskodawcy. Czas na wspieranie takich rozwiązań, które sprzyjałyby energooszczędności budynków, a tym samym redukcji smogu i ochronie środowiska.

Opublikowane przez:
Jolanta Ciesielska
W Stowarzyszeniu MIWO zajmuje się komunikacją i marketingiem
NASZ BLOG

Przyspieszmy renowację budynków!

W obliczu rosnących rachunków za energię, alarmujących doniesień z COP27 o braku decyzji na temat ochrony klimatu, a także trwających negocjacji w sprawie kluczowej dyrektywy budowlanej UE, przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen opowiedziała się za przyspieszeniem procesu renowacji budynków.

Czytaj więcej ->

MIWO standard zielonych budynków

Wsparcie dla termomodernizacji

W połowie grudnia zostanie ogłoszona kolejna wersja rządowego programu „Czyste Powietrze”. Z zapowiedzi wynika, że większe niż w poprzednich wersjach programu, będzie dofinansowanie działań termomodernizacyjnych. Jest to krok w dobrym kierunku. Najważniejsze zmiany mają dotyczyć korekty wysokości dofinansowania do urealnionych kosztów prac remontowych i materiałów budowlanych, wysokości kredytów oraz ogłoszenia dodatkowego dofinansowania na prace służące […]

Czytaj więcej ->

Drzewa

Chłodniej w upalne dni

Drzewa schładzają otoczenie. Duży klon w gorące letnie popołudnie wyparowuje ponad 200 l wody na godzinę, a związany z tym efekt chłodzący można porównać z pracą 5 klimatyzatorów.

Czytaj więcej ->

Hydrofonika, Wełna mineralna

Wełnę mineralną lubią … pomidory

Z reguły wełnę mineralną kojarzymy z budownictwem. W całym budynku, od fundamentów aż po dach, wszędzie tam, gdzie wymagana jest izolacja termiczna, akustyczna oraz bezpieczeństwo pożarowe, możemy spotkać wyroby z wełny mineralnej szklanej lub skalnej, odpowiednie do konkretnych zastosowań. Ale ten materiał izolacyjny stosowany jest znacznie szerzej, w wielu gałęziach przemysłu, budownictwa czy nawet ogrodnictwa. […]

Czytaj więcej ->

liniawelna mineralna
NASZ BLOG - kliknij po więcej