Nowe normy akustyczne pomogą projektować lepsze budynki

23 maja 2016

Stowarzyszenie MIWO aktywnie uczestniczy w procesie prac nad nowymi normami akustycznymi. Z inicjatywy Zakładu Akustyki Instytutu Techniki Budowlanej oraz kilku członków Komitetu Technicznego nr 253 ds. Akustyki Architektonicznej Polskiego Komitetu Normalizacji, w 2014 roku rozpoczęły się w ramach tego komitetu prace nad nowelizacją serii polskich norm PN-B-02151. Normy te opisują wymagania związane z ochroną przed hałasem w budynkach.

W roku 2015 zakończyły się prace nad częściami 3 i 4. Część 3 „Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych” zastąpiła normę z roku 1999 i z pewnością jest bardziej dostosowana do aktualnych trendów w projektowaniu budynków.

Część 4 „Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań” jest całkowicie nowym dokumentem, pierwszą polską normą odnoszącą się wprost do akustyki wnętrz. Pomaga ona zapewnić odpowiednią zrozumiałość mowy m.in. w salach lekcyjnych.

Obecnie trwają intensywne prace nad częściami 2 i 5. Część nr 2 „Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku A w pomieszczeniach” zawiera nowe wymagania w stosunku do najwyższego dopuszczalnego poziomu hałasu wytwarzanego przez urządzenia wyposażenia technicznego budynku oraz hałasu w lokalach usługowych. Dotyczy budynków mieszkalnych, w tym przeznaczonych do zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej. Część nr 5 „Wymagania dotyczące budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym oraz zasady ich klasyfikacji” określa wymagania dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym.

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej poprzez swoich reprezentantów w Komitecie Technicznym nr 253 od początku aktywnie pracuje nad nowymi normami akustycznymi. Prace te są niezwykle istotne, ponieważ w Polsce ogromnym problemem jest niewłaściwa akustyka budynków, a co za tym idzie brak komfortu mieszkających w nich ludzi.

 

AKTUALNOŚCI
liniawelna mineralna
AKTUALNOŚCI - kliknij po więcej