Zmiany w Warunkach Technicznych
od 1 stycznia 2017 r. i ich wpływ na izolacje przegród

6 września 2016

Od 1 stycznia 2017 roku wchodzą w życie nowe wymagania dotyczące minimalnej izolacyjności przegród budowalnych. Jak dobrać, sprawdzić lub zaprojektować termoizolację spełniającą wymagania prawne?

Rozporządzenie w sprawie Warunków Technicznych, obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku, zawiera wymagania dotyczące zasad projektowania i wykonywania budynków, odnoszące się do minimalnej izolacyjności cieplnej przegród budynku. Przegrody, w zależności od ich typu lub ich usytuowania, muszą spełniać minimalne parametry termiczne. Warunki Techniczne określają jedynie maksymalną wartość U, czyli współczynnika przenikania ciepła dla każdej przegrody budynku.

W odróżnieniu od lat ubiegłych rozporządzenie ustanawia wymagania w perspektywie lat 2014-2017, 2017-2021 oraz po 2021 roku. Takie podejście pozwala już teraz odpowiednio projektować przegrody budowlane pod kątem spełnienia wymagań pojawiających się w kolejnych latach. Projektując i wznosząc budynki warto o tym pamiętać i już dziś przygotować sią najlepiej do planowanych zmian.

Dziś już wiemy, jakie powinny być maksymalne wartości współczynnika U przegród w roku 2017, 2018 oraz po 2021, izolujmy więc tak, żeby spełniając wymagania, przede wszystkim racjonalnie i możliwie tanio, zapewnić sobie i naszym bliskim wieloletni komfort i bezpieczeństwo.

Oto podstawowe informacje dotyczące poziomów maksymalnych współczynnika Umax w odniesieniu do różnych przegród budowlanych (skrócona tabela z rozporządzenia z 2014 r).

Lp.

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu

Współczynnik przenikania ciepła 
UC(max)[W/(m2·K)]

od 01.01.2014

od 01.01.2017

od 01.01.2021

1

Ściany zewnętrzne

 

 

 

przy ti ≥ 16°C

0,25

0,23

0,20

przy 8°C ≤ ti< 16°C

0,45

0,45

0,45

przy ti< 8°C

0,90

0,90

0,90

2

Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:

 

 

 

przy ti ≥ 16°C

0,20

0,18

0,15

przy 8°C ≤ ti< 16°C

0,30

0,30

0,30

przy ti< 8°C

0,70

0,70

0,70

3

Podłogi na gruncie:

 

 

 

przy ti ≥ 16°C

0,30

0,30

0,30

przy 8°C ≤ ti< 16°C

1,20

1,20

1,20

przy ti< 8°C

1,50

1,50

1,50

4

Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi:

 

 

 

 

przy ti ≥ 16°C

0,25

0,25

0,25

 

przy 8°C ≤ ti< 16°C

0,30

0,30

0,30

 

przy ti< 8°C

1,00

1,00

1,00

5

Stropy  nad  ogrzewanymi  pomieszczeniami  podziemnymi  i stropy międzykondygnacyjne:

 

 

 

 

przy ti ≥ 8°C

1,00

1,00

1,00

 

przy ti< 8°C

bez wymagań

bez wymagań

bez wymagań

 

Tyle mówią przepisy. Ale jak dobrać właściwą termoizolację, jaka ma być jej grubość i wartość lambda?

Jedno jest pewne, izolacyjność przegród wzrasta. Inaczej mówiąc, skuteczność musi wzrosnąć i to w sposób znaczny. Upraszczając, można stwierdzić, że wrosnąć powinna grubość materiałów izolacyjnych lub zmaleć ich wartości współczynnika lambda lub oba warunki mogą wystąpić jedocześnie.

Każdorazowo na etapie projektu budowalnego należy przeprowadzić właściwe obliczenia termiczne, aby upewnić się, jakie wartości współczynnika U osiągają poszczególne przegrody budowalne. Jednak można pokusić się też o podanie szacunkowych wartości minimalnych, pozwalających „z grubsza” oszacować relację lambdy do grubości izolacji termicznej.

Założenie, że przegrody budowlane wykonane są w części z materiałów termoizolacyjnych (choć w rzeczywistości tak nigdy nie jest) pozwala uzyskać minimalne wartości grubości warstw. Oczywiście w realiach budowlanych pojawiają się mostki termiczne, nieciągłości warstw, przekroje o zdecydowanie innej charakterystyce cieplnej – wszystko to sprawia, że ostateczna wartość grubości warstwy izolacyjnej lub wielkość współczynnika lambda musi być odpowiednio skorygowana.

Poniższe tabele przedstawiają minimalne grubości izolacji dachu skośnego i stropu oraz ściany zewnętrznej przy określonej wartości współczynnika lambda potrzebnej do osiągnięcia wartości U w określonych latach. Zakładamy, że nie występują żadne mostki termiczne oraz że przekroje przegród wykonane są wyłącznie z materiałów termoizolacyjnych. Grubości izolacji podane są w zaokrągleniu do pełnych centymetrów.

 

DACH SKOŚNY STROP
  U
W/m2K
LAMBDA 2014 2017 2021

NISKO-
ENERGETYCZNE

PASYWNE
W/mK 0,20 0,18 0,15 0,14 0,10
0,030 150 170 200 220 300
0,031 160 180 210 230 310
0,032 160 180 220 230 320
0,033 170 190 220 240 330
0,034 170 190 230 250 340
0,035 180 200 240 250 350
0,036 180 200 240 260 360
0,037 190 210 250 270 370
0,038 190 220 260 280 380
0,039 200 220 260 280 390
0,040 200 230 270 290 400
0,041 210 230 280 300 410
0,042 210 240 280 300 420
0,043 220 240 290 310 430
0,044 220 250 300 320 440
0,045 230 250 300 330 450

 

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
  U
W/m2K
LAMBDA 2014 2017 2021 NISKO-
ENERGETYCZNE
PASYWNE
W/mK 0,25 0,23 0,20 0,14 0,10
0,030 120 130 150 220 300
0,031 130 140 160 230 310
0,032 130 140 160 230 320
0,033 140 150 170 240 330
0,034 140 150 170 250 340
0,035 140 160 180 250 350
0,036 150 160 180 260 360
0,037 150 170 190 270 370
0,038 160 170 190 280 380
0,039 160 170 200 280 390
0,040 160 180 200 290 400
0,041 170 180 210 300 410
0,042 170 190 210 300 420
0,043 180 190 220 310 430
0,044 180 200 220 320 440
0,045 180 200 230 330 450

Przypominamy, iż są to tylko szacunki i nie mogą być one podstawą projektowania. W takim przypadku konieczne jest wykonanie odpowiednich obliczeń termicznych.

liniawelna mineralna
- kliknij po więcej