MIWO Stowarzyszenie
ocieplaj-dom-welna-mineralna
WEŁNA MINERALNA W TWOIM DOMU

Komfort termiczny

Komfort cieplny w domu to podstawa i bezsprzecznie zależy on od wyboru izolacji. Istota dobrej izolacji to odpowiednie jej zaprojektowanie, dobór właściwych materiałów izolacyjnych do konkretnej przegrody, fachowe wykonawstwo, ale także odpowiedzialność projektanta i wykonawcy na każdym etapie powstawania budynku.

W odpowiednio ocieplonym domu możemy liczyć na komfort termiczny, zarówno w zimie, jak i w lecie. Dobra izolacja przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej budynku, co oznacza zmniejszenie zapotrzebowania na energię, niezbędną do jego komfortowego użytkowania. Ma to korzystny wpływ na środowisko naturalne oraz na nasze rachunki za ogrzewanie.

Izolacje z wełny mineralnej zapewniają optymalne właściwości cieplne, utrzymywane na założonym projektowo poziomie przez cały okres użytkowania budynku. Dzieje się tak dzięki niezmienności współczynnika przewodzenia ciepła λ i oporu cieplnego, stałości wymiarów liniowych i geometrii wyrobu, a także braku degradacji biologicznej materiału. Jest to istotne dla trwałości i skuteczności ocieplenia.

Tylko wełna mineralna, spośród wszystkich popularnych materiałów izolacyjnych, oprócz komfortu termicznego, zapewnia również komfort akustyczny i bezpieczeństwo pożarowe.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ     >

Komfort termiczny

Komfort cieplny w domu to podstawa i bezsprzecznie zależy on od wyboru izolacji. Istota dobrej izolacji to odpowiednie jej zaprojektowanie, dobór właściwych materiałów izolacyjnych do konkretnej przegrody, fachowe wykonawstwo, ale także odpowiedzialność projektanta i wykonawcy na każdym etapie powstawania budynku.

W odpowiednio ocieplonym domu możemy liczyć na komfort termiczny, zarówno w zimie, jak i w lecie. Dobra izolacja przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej budynku, co oznacza zmniejszenie zapotrzebowania na energię, niezbędną do jego komfortowego użytkowania. Ma to korzystny wpływ na środowisko naturalne oraz na nasze rachunki za ogrzewanie.

Izolacje z wełny mineralnej zapewniają optymalne właściwości cieplne, utrzymywane na założonym projektowo poziomie przez cały okres użytkowania budynku. Dzieje się tak dzięki niezmienności współczynnika przewodzenia ciepła λ i oporu cieplnego, stałości wymiarów liniowych i geometrii wyrobu, a także braku degradacji biologicznej materiału. Jest to istotne dla trwałości i skuteczności ocieplenia.

Tylko wełna mineralna, spośród wszystkich popularnych materiałów izolacyjnych, oprócz komfortu termicznego, zapewnia również komfort akustyczny i bezpieczeństwo pożarowe.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ     >

Bezpieczeństwo pożarowe

Zdecydowana korzyść z ociepleń z wełny mineralnej to ograniczanie ryzyka pożarowego w budynku. Wełna szklana i skalna to materiały mineralne. Głównym składnikiem wełny skalnej jest bazalt, natomiast szklanej – stłuczka szklana i piasek kwarcowy. Dlatego wełna mineralna jest materiałem niepalnym i stanowi skuteczną izolację w budynkach. To jej istotny wyróżnik jako materiału izolacyjnego.

Wełny mineralne mają najwyższe klasy reakcji na ogień według europejskiej klasyfikacji ogniowej (najczęściej A1 ). Oznacza to, że takie materiały nie palą się, nie kapią i nie wspomagają rozwoju pożaru. W przeciwieństwie do niektórych palnych materiałów izolacyjnych, wełny mineralne nie przyczyniają się do emisji trującego dymu, który często jest największym zagrożeniem dla ludzi podczas pożaru.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ     >

Komfort akustyczny

Hałas jest szkodliwy dla człowieka. Jednym ze sposobów ograniczenia jego negatywnego wpływu na zdrowie jest zapewnienie przegrodom projektowanych, wznoszonych i poddawanych renowacji budynków odpowiedniej izolacyjności akustycznej poprzez montaż dobrej jakości materiałów izolacyjnych.

Spośród wszystkich popularnych izolacji najlepsze zdolności tłumienia i pochłaniania dźwięku ma wełna mineralna. Stosuje się ją zarówno do wygłuszania pomieszczeń i korekcji czasu pogłosu, jak i do izolacji akustycznej ścian i stropów, a także instalacji, np. kanałów wentylacyjnych. Szeroki i różnorodny zakres zastosowania wyrobów z wełny mineralnej wynika z naturalnych właściwości tego materiału. Wełna mineralna, składająca się z włókien kamiennych lub szklanych, pochłania w różnym stopniu fale dźwiękowe w zależności od ich częstotliwości oraz od rodzaju i grubości wyrobu z wełny. Właściwości te decydują o zastosowaniu wyrobu do poszczególnych rozwiązań akustycznych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ     >

Paroprzepuszczalność

Wilgoć jest nieodłącznym towarzyszem naszego życia i tym samym każdego budynku. Warto więc do izolacji przegród wybierać materiały, które nie stanowią bariery dla swobodnego przepływu pary wodnej. Takim materiałem jest wełna mineralna. Dzięki jej paroprzepuszczalności znacznie zmniejsza się ryzyko zatrzymywania się wilgoci w budynku, a przez to rozwoju pleśni i grzybów, co ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej (µ) w przypadku wełny mineralnej wynosi 1, czyli tyle, ile ma powietrze. Oznacza to jej pełną paroprzepuszczalność. Każda wyższa wartość oporu dyfuzyjnego to coraz większy opór dla pary wodnej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ     >

Trwałość

Wyroby z wełny mineralnej zachowują swoje właściwości izolacyjne przez cały okres użytkowania. Prawidłowo zamontowana wełna mineralna nie osiada i nie kurczy się, a dzięki swej trwałości gwarantuje zwiększoną pasywną ochronę przeciwpożarową budynku oraz zmniejsza ryzyko zatrzymywania wilgoci w budynku.

Badanie na temat trwałości wełny mineralnej zostało przeprowadzone przez niezależny instytut w Monachium i koncentrowało się na izolacji z wełny mineralnej, zainstalowanej prawidłowo minimum 20 lat wcześniej w budynkach na terenie Niemiec, Litwy, Danii i Szwajcarii. Badanie  potwierdziło, że właściwości cieplne wełny mineralnej nie ulegają pogorszeniu w czasie, a konstrukcje, gdzie zastosowano wełnę, zachowują wymagane parametry nawet po 50 latach używania, o ile ocieplenie jest zainstalowane zgodnie z instrukcją producenta. Wyniki tego badania są dostępne na stronie MIWO.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ     >

facebook